16
april
2021
|
08:30
Europe/Amsterdam

Bedrijfsleven blijkt wendbaar in coronacrisis en zet vol in op digitalisering

Onderzoek KPN: aantal bedrijven waar digitale transformatie prominent op de agenda staat groeit

COVID-19 was voor één op de drie bedrijven de belangrijkste drijfveer om afgelopen jaar te starten met het digitaliseren van hun bedrijf. Maar liefst 86 procent van de ondernemers is verrast over hoe wendbaar hun organisatie is gebleken tijdens de coronacrisis als het gaat om het succesvol toepassen van digitale mogelijkheden. De belangrijkste barrière om te starten met het proces van digitale transformatie zijn zorgen over IT-beveiliging.

Dat blijkt uit de vierde Monitor Digitale Transformatie 2021 onder ruim 1.100 respondenten van bedrijven met verschillende groottes en uit diverse sectoren. Dit jaarlijkse online onderzoek in opdracht van KPN geeft een beeld van de manier waarop ondernemingen in ons land tegen digitale transformatie aankijken. Ditmaal is ook gekeken naar de invloed van COVID-19. Het aantal bedrijven waar digitalisering hoog op de agenda staat, groeit. Nagenoeg 60 procent van de bedrijven geeft digitalisering veel of zelfs topprioriteit. In 2020 was dat nog 53 procent. Bij bijna de helft van de bedrijven versnelde het digitaliseringsproces.

“Niet eerder was het belang van digitalisering zo zichtbaar, tastbaar en duidelijk als afgelopen jaar”, aldus Marieke Snoep, Chief Business Market en lid van de Raad van Bestuur van KPN. “Het is zaak de digitale stroomversnelling waarin Nederland zit, nu vast te houden. Dat biedt veel kansen voor ondernemers en is essentieel voor toekomstige economische groei, verduurzaming van de samenleving en de toegang en betaalbaarheid van onderwijs en zorg”.

Wendbaarheid bedrijven opvallend groot
Net als in voorgaande jaren werd het onderzoek gehouden onder twee doelgroepen: verantwoordelijken voor digitale transformatie (617 respondenten) en werknemers (525 respondenten). Beide groepen kregen de vraag voorgelegd of ze verrast waren over de wendbaarheid van hun bedrijf tijdens de coronacrisis. 86 procent van de verantwoordelijken zei positief verrast te zijn over het succesvol toepassen van digitale mogelijkheden. Dat heeft de wendbaarheid vergroot. 79 procent van werkend Nederland sloot zich daarbij aan. Anderzijds heeft de coronacrisis bij 81 procent van de digitaliserende bedrijven in korte tijd zichtbaar gemaakt welke digitale vaardigheden en ICT-infrastructuur bij organisaties niet op orde zijn om succesvol te blijven.

Mkb past bedrijfsmodel aan
Vooral het midden- en kleinbedrijf zag zich onder invloed van COVID-19 genoodzaakt het zakelijk model aan te passen. Meer dan 80 procent van de mkb-bedrijven die bezig zijn met digitale transformatie heeft het bedrijfsmodel aangepast door de pandemie. Een op de vier kleine bedrijven (tot 50 medewerkers) heeft nieuwe producten en diensten ontwikkeld en nieuwe doelgroepen en markten aangeboord. Vergeleken met de hele grote ondernemingen kwam het in het mkb veel vaker tot dit soort veranderingen. Wat ook opvalt is dat bijna één op de vier bedrijven die bezig zijn met digitale transformatie het bedrijfsmodel heeft aangepast door duurzamer te gaan werken. Verder nam de inzet van digitale marktplaatsen toe. Dit gebeurde vooral in de groot- en detailhandel en in de horeca.

Zorgen over IT-beveiliging
De belangrijkste barrière om te starten met het proces van digitale transformatie zijn ook dit jaar zorgen over IT-beveiliging. Daarnaast zijn andere prioriteiten en beperkingen door verouderde IT redenen om de stap naar digitalisering uit te stellen. Ook als bedrijven gestart zijn met hun digitale transformatie blijven zorgen over IT-beveiliging een grote uitdaging, vooral in het mkb-segment.

Download onderaan dit bericht een samenvatting van het onderzoek.

Op 22 april vindt voor de zesde keer het evenement The Digital Dutch plaats, net als vorig jaar geheel online. Daarin nemen Marieke Snoep en Jim Stolze ondernemend Nederland mee achter de schermen van ‘het netwerk van Nederland’ en staan zij met klanten, partners en experts stil bij de kansen die digitalisering biedt voor Nederland.

Op 18, 19 en 20 mei worden vijftien webinars uitgezonden die zakelijke klanten verdieping bieden over de mogelijkheden van digitalisering, netwerkinnovaties, werkplek en cybersecurity.

Deelresultaten van het onderzoek van Blauw Research in opdracht van KPN, komen tijdens deze webinars verder aan de orde. Op 22 april is hier meer informatie te vinden over de webinars.