12
april
2017
|
16:00
Europe/Amsterdam

AVA stemt in met alle agendapunten

Samenvatting

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (“AVA”) van KPN heeft vandaag
ingestemd met alle agendapunten. Na kennisgeving van de AVA heeft de Raad van Commissarissen Joost Farwerck herbenoemd als lid (COO) van de Raad van Bestuur.

De AVA heeft ingestemd met het voorstel om over het jaar 2016 een dividend van EUR 0,125 per gewoon aandeel vast te stellen, bestaande uit een regulier dividend van EUR 0,10 per gewoon aandeel en een additioneel interim dividend van EUR 0,025 per gewoon aandeel gerelateerd aan het ontvangen dividend van Telefónica Deutschland. Het slotdividend van EUR 0,067 per gewoon aandeel zal op 21 april 2017 cash uitbetaald worden onder aftrek van 15% dividendbelasting. Op 18 april 2017 zullen de aandelen ex-dividend worden genoteerd.

Ook heeft de AVA ingestemd met de herbenoeming van de heren Haank en García Moreno Elizondo tot lid van de Raad van Commissarissen.

De agenda, inclusief gedetailleerde informatie over de aangenomen resoluties, is beschikbaar op de website van KPN (www.kpn.com/ir).