This article is only available in Dutch.

21 September 2013 - Het bedrijf

Experts formuleren oplossinge​n in Diagnose Zorginnova​tie

Op vrijdag 20 september is het eerste exemplaar van het boek Diagnose Zorginnovatie op het congres Diagnose Technologie gepresenteerd aan minister Edith Schippers. Het boek Diagnose Zorginnovatie is tot stand gebracht dankzij een publiek-private samenwerking. De initiatiefnemers hebben samen gewerkt met zorggebruikers, zorgprofessionals en experts. Ook KPN heeft meegewerkt aan deze publicatie.

Monique Philippens (directeur KPN zorg) is verheugd over het effect van de samenwerking “In Nederland zijn er zo veel goede initiatieven en ideeën, die het verschil zouden kunnen maken. Ik vind het daarom belangrijk dat die ideeën ook werkelijkheid worden. Met KPN’s deelname aan Diagnose Zorginnovatie, willen we samen met patiënten en professionals de innovatiekracht binnen de zorg versterken en uitbouwen.”

Concrete aanbevelingen: ‘ low tech’ en ‘high touch’ In het boek worden een aantal concrete aanbevelingen over hoe de innovatie in de zorg verbeterd kan worden. Een opvallende uitkomst is dat er veel waarde valt te creëren als we nadrukkelijker inzetten op innovaties die ‘low tech’ en ‘high touch’ zijn. We moeten toegevoegde waarde niet zoeken bij spectaculaire technologieën, maar juist bij bestaande technologie met bewezen toegevoegde waarde die breder kan worden toegepast.

Vervolgstappen Op basis van de verschillende concrete aanbevelingen zal KPN op die projecten waar dat van toepassing is actief participeren in het implementeren van de gekozen projecten. Monique Philippens: “De samenwerking met Diagnose Zorginnovatie zorgt ervoor dat we met de verschillende partijen de innovaties binnen de Zorg sneller en effectiever kunnen concretiseren”

KPN met zorg verbonden De zorg is en blijft continu in beweging. KPN wil een bijdrage leveren om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden voor iedereen. Daarom bieden we ICT oplossingen die ervoor zorgen dat er meer tijd is voor zorg, er betere kwaliteit van zorg geboden kan worden en er meer comfort in de zorg beschikbaar is